Adegem – Bij Sint Adrianus – 6 km

Wandelkaart

Vertrek aan het Cultureel Centrum Den Hoogen Pad (achter de kerk te Adegem). Parkeerplaats ter plaatse. Verlaat de parkeerplaats van het Cultureel Centrum in de richting van de Sint Adrianuskerk.
De Sint Adrianuskerk is een Romaanse kruiskerk met een fraai Romeins torentje, dat op een vierkante onderbouw steunt. Het torentje valt op door zijn versieringen van waterlijsten en rondbogen. Tijdens de godsdienstberoerten, tussen 1575 en 1578, ging de kerk in vlammen op. De laatste jaren werd de kerk gerenoveerd. De bovenbouw is achtkantig en getooid met sierlijke nissen; het dak heeft acht galgengaten. Het interieur is begiftigd met kunstvolle voorwerpen, waaronder een relikwie van de H. Adrianus. De kerk is sinds 1942 geklasseerd. De patroonheilige, Sint Adrianus was een Romeins veldheer, die zich tot het Christendom liet bekeren. De zes kapelletjes zijn opgedragen aan de Heilige Godelieve, patrones van Adegem. Ze dateren van het jaar 1897. Rond de kerk had vroeger de Sint Godelieveommegang plaats. Op het Oosteindeke staat sedert 1905 een merkwaardige veldkruisweg, waar Adegem tijdens de twee wereldoorlogen op bedevaart ging om van de gruwelen van de oorlog gespaard te blijven. Er was ooit tienmaal per jaar een kleine processierondgang en tweemaal per jaar een grote processierondgang.
Houd de kerkingang aan de rechterzijde en wandel het rustige dorp uit tot aan het kruispunt Den Hoeke.
Eeuwen lang stond in het midden van het kruispunt een kapel (Pourbus – 1580), thans, sinds 1963, verdwenen.
Rechts van het kruispunt ligt de Kallestraat. Ga die straat in en sla vervolgens linksaf: Weide of Dischwegel. De oorspronkelijk smalle weg is uitgegroeid tot een heuse straat. Enkel het laatste deel heeft nog de allures van een kerkwegel. De weg loopt uit op Verbrandenbos. Je gaat hier rechtsaf (wandeling nr. 2 – Buiten de wereld – gaat naar links!) om vervolgens de eerste betonweg in te slaan, nog steeds Verbranden Bos genaamd. De betonweg draait naar links en wordt nu Gouden Dries. Mooie kijk op het dorp! Het volgende betonwegje, Boombos, ga je rechts in. Het brengt je klimmend tot aan een alleenstaand landbouwbedrijf. Op dit hooggelegen punt loop je uit aan de Gentweg, die je naar rechts volgt en je weidse vergezichten in het rond verzekert. Aan behuizing, loop je rechts in de Kallestraat naar een boerderij toe. De weg bocht naar links, steekt aan Verbranden Bos het kruispunt over en bereikt een splitsing van drie wegen. Ga linksaf en dwars de Ringbaan. Je bent nu op Zandakkers, een weg die aan speelterreinen van richting verandert. Zandakkers loopt uit op de Ringbaan met links het Trensonstadion, een bolderscentrum. Volg echter rechts de Ringbaan.
Oorspronkelijk liep de ringbaan volledig rond het door de Duitsers in 1940 in beslag gelegde en verder afgewerkte vliegveld. Na de oorlog werd het opgedoekt. Sommige loodsen staan er nog, zij het dan in verbouwde vorm. Het terrein doet thans dienst als industrieterrein.
Aan een bocht naar rechts loopt rechtdoor een kerkwegel, die op een bordje als Lekvijver wordt vermeld: ga die kerkwegel in. Voor je ligt het Cultureel Centrum Den Hooghen Pad.