De Lange Wegelinck – 9 km

Wandelkaart

Eertijds liep vanaf Zoetendaele een smalle kerkwegel naar Donk, de Lange Wegelinck, waarvan hier en daar nog een stuk opduikt.

Donk is een Frankische benaming en betekent een hoger gelegen deel of opduiking in een vlak land. In Donk spreekt men Donks, nauw verwant met het Middelburgs, behorend tot de Westvlaamse dialectengroep.
In Maldegem onderscheidt men nog het Maldegems, het Adegems en het Kleits, die tot de Oostvlaamse dialectengroep behoren.

Op Donk.
Start in het centrum van Donk. Er is parkeergelegenheid.
Volg de Donkstraat naar het oosten in de richting van Maldegem. De Donkstraat wordt Heirweg.

Heirweg of Antwerpse Heirweg of Donkse Heirweg, het maakt niets uit: het blijft dezelfde Heirweg. De Heirweg is een oude verbindingsweg van Brugge over Male, Donk, de Bogaarde, Raverschoot en Eeklo (Oostveldstraat) naar Antwerpen. De weg volgde de nu verdwenen duinengordel.

Je laat dus Donk achter je en je gaat weldra de eerste onverharde veldweg, die naar een woning leidt, links in. Je komt aan de achterkant van het Hof van Schipstale. De weg loopt uit op de Passiedreef. Ga hier linksaf en sla onmiddellijk rechts de Oostdreef in. Neem verder de eerste betonweg naar rechts, die eveneens Oostdreef noemt. Voorbij een boerderij sla je linksaf een grasweg (privé) in, die soms afgesloten is.

Je kan ook rechtdoor lopen en aan volgend kruispunt rechts afslaan in de Oostdreef.

De grasweg loopt uit op een asfaltweg: Eibeystraat. Ga hier rechtsaf en aan een T splitsing ga je weer rechtsaf, eveneens Oostdreef. De schaarse bebouwing vergoedt het beton. De Oostdreef loopt uit op de Passiedreef, die je rechts inslaat. Kies verder, vóór een huis, links een landweg die je na een zekere tijd aan de eerder genoemde Heirweg brengt. Loop de oude heirweg links in en wandel vervolgens rechts een onverharde en brede dreef in. Na 800 m, bij een kruispunt van velddreven, kies je voor de grasweg rechts. Weer aan bebouwing en voetbalveld ga je linksaf de Paardenkerkhofdreef in. Loop deze betondreef uit tot de Pastoor de Swaeflaan.

Tegenover de Paardenkerkhofdreef ligt de doening Het Groot Sint Jansgoed of Hof van Donk.

Volg de Pastoor de Swaefdreef naar rechts, maar kijk goed uit naar een smal en onopvallend gangetje, dat rechts een nieuwe verkaveling inloopt. Volg dit gangetje en laveer tussen de eigendommen door, hierbij steeds links aanhoudend. Je komt zo in het hart van Donk.