Adegem – Buiten de wereld – 14km

Wandelkaart
Vertrek aan het Cultureel Centrum Den Hoogen Pad (achter de kerk te Adegem). Parkeerplaats ter plaatse. Verlaat de parkeerplaats van het Cultureel Centrum in de richting van de Sint Adrianuskerk. Het eerste en laatste deel van de wandelroute is identiek aan het parcours van de wandeling “Bij St. Adrianus” (1)

Toen in vroegere tijden de pestziekte in alle dorpen van Vlaanderen heerste, bleef, door tussenkomst van de Heilige Adianus, Adegem hiervan gespaard. Sindsdien zegt men van Adegem: “het ligt buiten de wereld”. Vandaar de benaming van het wandelpad.

Houd de kerkingang aan de rechterzijde en wandel het rustige dorp uit tot aan het kruispunt Den Hoeke. Rechts van het kruispunt ligt de Kallestraat. Ga die straat in en sla vervolgens linksaf: Weide of Dischwegel. De oorspronkelijk smalle weg is uitgegroeid tot een heuse straat. Enkel het laatste deel heeft nog de allures van een kerkwegel. De weg loopt uit op Verbrandenbos, een betrekkelijk drukke weg, die je linksaf inloopt (wandeling 1 – bij Sint Adrianus – gaat hier rechts). Je komt aan het kruispunt met de hoofdweg Adegem- Zomergem op de wijk Kruisken.

Adegem behoort tot de oudste bewoningskernen van het Meetjesland. Het zou al bestaan hebben in de zesde eeuw, maar met zekerheid al vanaf de tiende eeuw. Tot aan het einde van de achttiende eeuw maakte Adegem, samen met Maldegem, deel uit van het Ambacht Maldegem, dat op zijn beurt ressorteerde onder het Brugse Vrije. Adegem is al altijd een verkaveld gebied geweest. Dat blijkt uit de soms heel dichte concentratie van terreinnamen en de vele benamingen met een verkleiningsuitgang (Akkerken, Broekelken, Kruisken…).

Steek het kruispunt over. Een weinig verder, in een bocht naar rechts ligt links Windvang, een baantje in volle veld, dat voor verbinding zorgt met de Molenstraat. Na het nemen van deze verbinding loop je rechts de Molenstraat in. Je wandelt voorbij een kruisweg en volgt Oosteindeke rechtdoor. Na een bocht naar rechts loopt de wandelroute uit op Raverschoot en Kraaienakker.

Raverschoot is een heel oud gehucht (1127). Ten tijde van Karel de Goede stond er een burcht of versterkte hoeve, vermoedelijk op de plaats, waar nu herberg In het Stadhuis van Raverschoot (100m links) staat. In de onmiddellijke omgeving stond vroeger een brouwerij. Raverschoot bezat een rabot op de Lieve. De Lieve of het Schipdonkkanaal was oorspronkelijk een riviertje, waarvan de bedding opgenomen werd door het kanaal. Het kanaal werd in de dertiende eeuw door de Gentenaars tussen Gent en het Zwin gegraven.

Ga hier rechtsaf en iets verder linksaf tot aan Mollevijver en weer linksaf richting Berlaars, een zeer laag gelegen gebied op de linkeroever van het kanaal. Weldra kom je aan een bocht naar links, maar kies hier voor de veldweg, die in een scherpe hoek naar rechts loopt (Winkeldreef). Volg deze wandelweg. Aan een splitsing ga je rechtsaf (links loopt een wegje dood in weide en bos) en kom je, na een bocht naar links, aan een volgende splitsing. Ga niet rechtdoor, maar volg rechts het wandelpad (Leendreef), dat uiteindelijk na veel laveerwerk uitloopt op een asfaltweg: Staalijzer (bordje verderop). Je loopt rechts Staalijzer in, je negeert Mollenvijver en je loopt uit op een T-splitsing. Je blijft hier Staalijzer naar links volgen in de richting van het Canadamuseum.

Het Canadamuseum schetst beelden uit de tweede wereldoorlog, zoals Vlaanderen de oorlog heeft beleefd: panorama van de slag om het Leopoldskanaal, de bevrijding en allerlei verzamelingen die iets met de oorlog te maken hebben.

Voorbij het museum komt de route aan een splitsing. Door linksaf te slaan kom je aan de weg Adegem – Zomergem op de wijk Heulendonk.

Te Heulendonk werden ruïnes gevonden van Romeinse waterputten.
Op deze weg van Adegem naar Kruipuit liggen achtereenvolgens de wijken: Spanjaardshoek, Kruisken, Heulendonk, Kleemputte, Appelboom, Kerselare, Vierweegse en Kruipuit. In tegenstelling tot menig gemeentebestuur heeft Adegem de oude gehuchtnamen bewaard en ze niet vervangen door nietszeggende straatnamen. Een proficiat waard!