Prinseveldpad – 7,5 Km

Wandelkaart

De route loopt over lange afstand samen met de Drongengoedboswandeling, die bewegwijzerd is met bordjes in groene kleur. Aangezien de wandeling in omgekeerde zin wordt gelopen, wordt ook, waar nodig, gebruik gemaakt van een geel gekleurd haakje (<, >).

Het Prinsenpad is genoemd naar de vier prinsen de Croy, die een tijd lang heren van Maldegem zijn geweest en die, daar ter plaatse, het kasteel hebben bewoond. Ze lieten er de gronden ontginnen en beplanten. De rechtlijnigheid van de gronden wijzen op een grondige aanpak van bosaanleg.

Door Bos en Hei.
Vertrek aan het Jagershof op de hoek van de Urselweg en de Krakeelweg of Drongengoedweg.

De Krakeelweg is een zeer oude weg, die van Oostwinkel over Hulselo naar Burkel liep. Hij gaf (en geeft) de grens aan tussen Ursel en Maldegem. Krakeelweg heeft de betekenis van ruzieweg: over de ontginning van de heide, enerzijds door het klooster en anderzijds door de Heer van Maldegem, waren beide partijen het meer dan eens oneens met de grens tussen beide eigendommen. Vandaar.

Je volgt de hobbelige Urselweg en trekt het bos in. Je maakt eveneens kennis met de geel-rode bewegwijzering van de Uilenspiegelroute. Bijna helemaal aan het einde loopt naar rechts een rechte mooie dreef. Ga die dreef in en sla vervolgens aan de tweede dreef linksaf. Loop tot het einde door en wend je nu rechtsaf. Je bent hier weer in een van die mooie dreven van het Drongengoedbos. Aan het einde zie je de Drongengoedhoeve al liggen. Begeef je naar de hoeve (taverne).

Het bosbeheer staat onder toezicht van Waters en Bossen. Dit bosrijk gebied wordt zo genoemd naar de abdij van Drongen, die in deze omgeving aan ontginning heeft gedaan. De hoeve bestaat zeker al van in 1242 en nog steeds gaat er een bijzondere bekoring van uit. De thans gerenoveerde hoevegebouwen werden op last van abt De Stoop in 1746 gebouwd. Boven de deur van het woonhuis bemerk je het wapenschild van de abt. Voor het huis prijkt een waterput met smeedwerk, daterend van na de tweede wereldoorlog. Er zijn twee toegangspoorten en een monumentale duiventoren.

Loop het erf door en, waar de Uilenspiegelroute (geel – rood) naar rechts loopt, stap je rechtdoor verder langs de brede dreef. Na een bocht naar links en één naar rechts, kom je uit het bos en steek je de Drongengoedweg/Krakeelweg over. De weg bocht naar links de Westvoordestraat in en passeert een manege, het Westvoordehof. Vervolgens ga je rechts de Schapersbosstraat in, die je, in een bocht naar links(met voor je een imposant huis), verlaat door rechtsaf een onverharde veldweg, Rammelaredreef, in te slaan. Een eind verder staat een rustbank en later steek je aan een infobord de weg over en volg je in het bos een lange rechte dreef, die je alras aan een splitsing van wandelroutes brengt. Verlaat de lange dreef en volg rechts verder de Drongengoedroute nr. 1 met de groene bordjes (omgekeerde zin) – en de Uilenspiegelroute (geel-rood). Je dwarst een betonweg en je kiest vervolgens, terwijl je de Uilenspiegelroute verlaat, de tweede dreef links, gelegen aan een veedrinkput. Je steekt andermaal een betonweg over en je zet je wandeling voort in de Langedreef. Aan de tweede dreef ga je rechts het natuurreservaat Het Maldegemveld in en volg je de rechte dreef tot het einde.

Wie echter een nog meer avontuurlijk wandelpad in een uiterst mooi stuk natuur wil volgen, gaat in de dreef het eerste poortje links het reservaat “Het Maldegemveld” in en volgt een wandelpad tot aan een uitgang met een tweede poortje. Na dit poortje ga je rechts en na 20 meter links de dreef in. Op het einde van die dreef neem je links en ben je weer op de normale wandeling.Aan de Urselweg ligt rechts het Jagershof.

Door de wandeling 4 en de wandeling 5 (zie hierna), aaneen te rijgen, bekom je een boeiende tocht van ongeveer 13 km.