Papinglopad – 7km


Wandelkaart

Vertrek in de Urselweg ter hoogte van huis nr 67 nabij Onderdijkestraat. Om de route te bereiken neem je de onverharde aanlooproute tegenover Onderdijke (Oude Eeclooweg). Je belandt zo aan de rode bewegwijzering van de wandelroute. Sla de Marnix d’ Anversdreef links in en de De Coninck- Dervaesdreef, rechts. Na een bocht naar links, neem je de eerste dreef rechts. Aan het eerste kruispunt linksaf. Iets verder zie je ook de groene bordjes van de Drongengoedboswandeling nr. 1, zij het in omgekeerde richting. Later dwars je de betonnen Drongengoedweg en aan een veedrinkput sla je rechtsaf. Je steekt andermaal de Drongengoedweg over en je komt aan een routesplitsing. Volg rechts de rode bewegwijzering (samen met het geel-rood van de Uilenspiegelroute) in een lange, rechte en mooie dreef. Aan het einde sla je rechtsaf. Een weinig verder kies je links een smal wandelpad, de Haakdreef, en verlaat je de Uilenspiegelroute. Aan het einde ga je rechtsaf; de weg buigt naar links en weer aan het einde wandel je linksaf en neem je rechts de eerste dreef. Recht voor je zie je de gebouwen van de Papinglohoeve, Nu hotel Cleythill. De wijk Papinglo is hoog gelegen, op een heuvel, die ooit Cleythil noemde, thans beter bekend onder de naam de Hoogte. In de twaalfde eeuw werd hier door de Sint Baafsabdij een proosdij neergezet, die zich hoofdzakelijk met het ontginnen van woeste gronden bezig hield. De naburige Kleitenaars konden er de mis horen, maar in de zestiende eeuw werden alle monniken teruggeroepen. De Kleitenaars vielen zonder kerk en moesten heel lang wachten vooraleer ze zelf een kerk kregen toegewezen.

Sla vervolgens de tweede dreef rechts af, de Sint Baafsdreef. Vervolgens ga je rechts en op het einde naar links richting bos. Asfalt wordt onverhard en loopt langs wei en bos het Drongengoedbos in. Aan het einde kom je aan de Langedreef, die rechtsaf loopt, eveneens tussen weiland en bos. Aan een kruising van veld- en boswegen, moet je linksaf de Prins de Croydreef inlopen, die op de Urselweg uitloopt.