6. Ededalpad – 9 & 12km

Wandelkaart

De Ede- of Kraailobeek ontspringt in het zuiden van Maldegem, daar waar zich het Drongengoedbos uitstrekt. De beek mondde vroeger uit in de Zwingeul ter hoogte van Slependamme (Sluis). Met het graven van het Schipdonkkanaal werd het riviertje van de zee afgesneden en mondt het nu in dat kanaal uit. Vanaf Hulselo en Kraailo loopt de beek over Eelvelde en het Veldeke door het hart van Maldegem. Een tweede tak, met minder volume, ontspringt meer westwaarts en vormt er de Splenterbeek, die door Burkel en het lage Vossenhol zijn weg zoekt en met de naam Grote Biest aan het Veldeke de oostelijke tak vervoegt.

Parkeermogelijkheden aan de kerk, parking De Berken en achter de kerk en grot van Kleit.

Langs Beekvalleien.
De wandeling heeft haar startplaats aan de kerk van Kleit. Met de rug naar de kerk volg je links de hoofdstraat, Kleitkalseide, en loop je 100m verder de nieuwe wijk Krakkeveld rechts in. Aan een fraai pleintje houd je links aan tot aan de Urselweg. Ga rechts de Urselweg op en sla vervolgens de eerste straat links in: Baaikenseede.

Baaikensheede is de naam van een oude hofstede, nu verdwenen en noemde toen Beukensheet; heet betekent heide.

Deze enigszins eentonige, maar rustige betonweg, die verderop Kampeldreef blijkt te noemen, volg je geruime tijd en voor de watertoren zwenk je rechtsaf de veldweg in, eveneens Kampeldreef. Je hebt hier mooie uitzichten op Kleit in de deinende vallei van de Ede. Aan de Pot-en Zuidhoutstraat sla je rechtsaf in de richting van Het Kampelhof en Het Wilgenhof (plattelandstoerisme). De weg daalt lichtjes en komt aan de wijk Helle voorbij. Hier kom je het Drongengoedwandelpad tegen én wandeling nr.3, Naar Kraailo, die beide naar de wijk Helle lopen. Volg deze paden niet en laat de wijk Helle links liggen. Ga rechtdoor. Voorbij een hoeve, in een bocht naar rechts, ligt links de wijk Maasboone, van waaruit de Drongengoedwandelroute én het wandelpad Naar Kraailo komen. Negeer ze beide. Volg echter de Pot-en Zuidhoutstraat verder rechtdoor tot je uitkomt aan de Urselweg, die je links in stapt maar spoedig weer verlaat door rechts Booneveld in te lopen. Je wandelt door het Maldegemveld met het Kleitse Speelbos én met de geel-rode bewegwijzering van de Uilenspiegelroute. Verder dwars je eerst nog de Kleitkalseide en vervolgens de drukke Aalterbaan ter hoogte van Papinglo. Ga ook hier rechtdoor de Papinglodreef in. Aan de Torredreef verlaat je de Uilenspiegelroute en sla je links de Torredreef in, die je geruime tijd volgt. Aan huis met nr. 12, een honderdtal meter voor de Burkelkalseide, moet je rechts een onverharde dreef inlopen, die op de Grote Nieuwhofdreef uitkomt, waar je ook de geel-rode bewegwijzering van de Uilenspiegelroute kunt opmerken

Je bent in Groot-Burkel. De naam Burkel is van Germaanse oorsprong en betekent berkenbos. De naam wijst op de aanwezigheid van berken in wat men het Maldeghemveld placht te noemen. Het woord veld had toen niet de betekenis van akkerland, maar eerder van een heideachtig land met drassige poelen. Vroeger was het domein alleen toegankelijk mits betaling (slagbomen). Grote delen zijn in privébezit. Aan het einde van de Groot Burkelkalseide (niet op de wandeling) ligt De Groot Burkelhoeve, die in de 13de eeuw opgericht werd door de abdij van Ter Doest ter ontginning van de heide. In de 17de eeuw werd de abdij ingelijfd door de abdij van Ter Duinen. De omwalling is nog te zien. De huidige woning dateert uit de 17de eeuw. Het gebied, dat doorwandeld wordt, behoort tot Groot Burkel, in tegenstelling tot het deel dat zich meer westwaarts uitstrekt en dat Klein Burkel wordt genoemd. Klein- en Groot Burkel zijn van elkaar gescheiden door het Kapellekensbos, een uitgestrekt privéterrein.

Je volgt nu de Grote Nieuwhofdreef naar rechts en aan de Papinglodreef verlaat je de geel-rode bewegwijzering van de Uilenspiegelroute, je negeert tegenover huis nr. 36 de privédreef links (bareel) en, nog net voor de volgende boerderij, de in het wit geschilderde hoeve Het Nieuwhof, vind je rechts een landweg, die je inloopt en volledig uitloopt tot aan de geasfalteerde Torredreef. Links kom je direct aan de Lievevrouwdreef, die de wandelaar rechts tot nabij de N49 voert. Deze verharde weg verlaat je naar links in de Kleine Lievevrouwdreef, je houdt je dicht bij de N49 en, aan de Halledreef steek je de expresweg over (lichten). Recht voor je ligt de kerk van Kleit.

Het heet dat de Halledreef, alsmede de Lievevrouwdreef recht op de torens van resp. de Halletoren en de Onze Lievevrouwtoren, te Brugge gericht zijn. De Torredreef op de kerk van Maldegem en op deze van Knesselare.