Courtmanspad – 4,5 km

Wandelkaart en gpx  file

Foto’s met dank aan Ward Bracke.

Vertrek aan het Mevrouw Courtmansstandbeeld voor het Atheneumgebouw aan de MevrouwCourmanslaan te Maldegem. Er is parkeermogelijkheid in de omgeving.Vanaf de plaats van het standbeeld heb je een fraai uitzicht op de oostelijke inkom van Maldegem: sierlijkeherenhuizen rechts en op de achtergrond de stompe kerktoren. Links staan hoge loofbomen, die los enluchtig achter de gebogen lijn van een gemetselde muur prijken en doorweefd worden met licht en schaduwvan rode en zwarte daken. Nog net steekt het onvoltooide torentje van de Schouwburg, thans bibliotheek,boven het spel der daken uit.

Het standbeeld is een geschenk van de VTB – VAB en werd in 1961 ter gelegenheid van de 150steverjaardag van het geboortejaar van Mevrouw Courtmans onthuld. Het is van de hand van Frans Tinel. De school in welker nabijheid het standbeeld werd neergezet, wordt nu de Courtmansschool genoemd. Ze dateert van 1936 als Middelbare school. Ze wordt algemeen beschouwd als de voortzetting van de school, die mevrouw Courtmans anderhalve eeuw geleden al had gesticht. In de oorlogsjaren van 1940 werden de gebouwen vernield. Na hun wederopbouw werden de school in de zestiger jaren tot Koninklijk Atheneum gepromoveerd en later met een technische afdeling verrijkt .

Ga richting centrum van Maldegem. Aan het eerste kruispunt (Noordstraat – Schouwburgplein) ga je linksaf het plein op. Dit plein werd net voor de tweede wereldoorlog gerealiseerd. Voordien gaf enkel een smal straatje doorgang aan de tram Breskens-Maldegem. Rechts zie je het gebouw van de bibliotheek, ooit Schouwburg van de familie De Lille. Voor het gebouw werd einde 2006 een standbeeld geplaatst ter ere van Victor De Lille. DeLille was een tijdgenoot van Mev. Courtmans en werd bekend als drukker-uitgever van het weekblad ‘t Getrouwe Maldegem, maar vooral verwierf hij bekendheid als uitgever van de Duimpjesboeken. Het standbeeld stelt een jongeman voor op een stapel boeken.
Loop het Schouwburgplein uit en ga links de Kanunnik Andrieslaan in.
Tegenover het postgebouw staat de gewezen kliniek van Dr. De Lille, die nu gebruikt wordt als tentoonstellingszaal.

Rechts, voor de parking, neem je vervolgens de Zwarte Zusterslaan. Je doorkruist deze nieuwe wijk en negeert alle (doodlopende) zijstraten. Na een bocht naar links, loopt de straat naar rechts. Links negeer je een fiets- en wandelpad en aan het einde ga je rechtdoor naar een ander fiets- en wandelpad, dat je tot aan
de Koningin Fabiolalaan voert. Voorbij het kruispunt met de Stationsstraat zie je links het Stoomcentrum.

Een weinig verder wandel je rechts de Nieuwstraat in. De Nieuwstraat is de drukste winkelstraat van Maldegem en betrekkelijk jong. Links bemerk je de oude cinemazaal Sint Cecilia en een eind verder, eveneens links, de zijgevel van de school van de Zusters Maricolen. Je loopt uit op de gerenoveerde markt.
Je kan niet naast het gemeentehuis kijken, in de volksmond stadhuis genoemd. Het rijzige gebouw dateert van 1909. Beiaardspel weerklinkt om het uur. Achter het gemeentehuis staan aan de Nieuwe Markt niet passende appartementsgebouwen. Tussen Nieuwstraat en Nieuwe Markt bevindt zich het klooster van de Zusters Maricolen: deze vrije katholieke school dateert van het jaar 1873. De eerste lessen werden in de omgeving van het station gegeven. Bekendheid verwierf deze school vooral door zijn pensionaat. Voor het klooster staat een standbeeld ter ere van de gesneuvelde Maldegemnaren uit beide wereldoorlogen. Op de hoek van de Edestraat staat Huize Wallyn. Notaris Wallyn was de eerste Belgische burgemeester van Maldegem (1830). Huis en hovingen werden aangekocht door de gemeente. Thans is er het kabinet van de Burgemeester gevestigd .

Houd het stadhuis aan de linkerzijde en steek de Edebeek over. De Ede ontspringt op de hoogten van Ursel en Knesselare en mondde vroeger in zee uit, thans in het Schipdonkkanaal.

Onmiddellijk voorbij de Ede en voor het Sint Annakasteel, het park inlopen. Links ligt het zwembad. Midden het park staat een wandelboom, in 1991 door het gemeentebestuur geschonken aan vzw Grote Routepaden. Kijk hier eerst eens goed rond en bewonder al wandelend het mooie park met zijn gebouwen rondom. Doe er nog een toertje bij. Na rustig rondwandelen, volg je tenslotte het verhard fiets- en wandelpad tot aan het einde van het bosgebied, sla daar rechts af en wandel tot aan de Ede die je naar rechts volgt. Vervolgens kun je over de Ede het brugje oversteken, zodat je in de fraaie hovingen van Huize Wallyn terechtkomt. Je gaat rechts in de richting van het huis op zoek naar de uitgang en je verlaat dit schitterend parkje langs de Edestraat. De Ede was vroeger een kronkelend riviertje dat tegen de Edestraat aanleunde. Maldegemnaren kennen dit straatje beter onder de naam “het Peurken”, omwille van het peuren naar vissen in vroegere jaren.

Volg dit straatje naar links en ga vervolgens rechtsaf de nog smallere Deken de Fonteynestraat in. Dit straatje brengt je aan de kerk met zijn unieke omgeving.
Het loont de moeite helemaal rond het plein te neuzen en zelfs het plein even te verlaten naar de Marktstraat. Op de hoek bevindt zich het Oud schepenhuis van Maldegem. Naast het Oud schepenhuis staat het Oud Stadhuis. In de hoek staat Rietje Kaone, het lief van Mietje Stroel. Terug naar het kerkplein.

Oorspronkelijk bezat de kerk vier poorten, pal naar de vier windstreken gericht. Op elk van die poorten liep, komende van de velden, een smal straatje uit. Drie van die steegjes bestaan nu nog. Enkel het steegje dat op de hoofdingang uitgaf is afgesloten. Van waar men ook het centrum van de gemeente benadert, telkens krijgt men de indruk tegen de kerk op te botsen. Het steegje dat de Noordstraat met het kerkplein verbindt is de voortzetting van een oude en lange kerkwegel, die het verdwenen Warmhof met de kerk verbond. Het enge straatje tussen twee hoge gebouwen, dat het Kerkplein met de Marktstraat verbindt, kreeg de naam Ballingstraatje, vermoedelijk naar het vroeger gebruik van verbanning uit het dorp. De Deken de Fonteynestraat, vroeger de Wijde Kerkweg genoemd, heeft zijn naam te danken aan de Maldegemse deken Xaverius de Fonteyne, pastoor te Maldegem vanaf 1778. Hij werd tijdens het Franse tijdperk naar het eiland Ré verbannen (1798-1802). Bezienswaardig is ook de Dekenij, enkele oude gevels en muren, het spel der daken en torentjes, de calvarieweg en de grafzerken tegen de muren van de kerk. Deze graven lagen oorspronkelijk niet tegen de gevel, maar op een paar meter ervandaan. De stichting van de kerk van Maldegem dateert uit de jaren 1071. Het forse gebouw werd herhaaldelijk verwoest en in ongelijke delen terug opgetrokken. Het interieur heeft de indruk sober en robuust te zijn, en zonder overzicht omwille van de dikke pilaren. Met wat heimwee verlaat je de omgeving van de kerk. Zoek het straatje met hek ervoor aan de oostkant van de kerk en ga er door. Je komt nu in de Noordstraat. Een weinig naar links in de Noordstraat staat het huis (nr. 29), waar Mevrouw Courtmans nog les gegeven heeft. Een weinig naar rechts bevindt zich het Kasteeltje, dat toebehoorde aan Victor De Lille, volksvertegenwoordiger en gekend om zijn inzet in de Moorden te Beernem. Op het plein voor het kasteel staat een oude Chinese boom. Vanaf het kasteeltje heb je een mooi uitzicht op de kerk van Maldegem. Keer op je passen terug en ga het Kapelaanstraatje in, de oude kerkwegel die naar het Warmhof liep. Je volgt dit rustige straatje rechtdoor en negeer alle zijstraten. Aan je rechterzijde ligt de begraafplaats van Maldegem. Tegenover huis nr.32 ga je via een klein poortje het kerkhof op en wandel rechtdoor langs de hoofdweg. Je verlaat het kerkhof via de hoofdingang aan de Katsweg (open van 8u tot 20u ‘s zomers: 22u. Bij sluiting neem je voor de muur van de begraafplaats een aardeweg met garages, die je links ook aan de hoofdingang brengt.) Recht voor je, zie je de Campus van de Mevrouw Courtmansschool. Na het verlaten van de begraafplaats sla je links de Katsweg in. Vervolgens wandel je, naast een parking en naast de sport- en speelvelden van het Koninklijk Atheneum, rechtsaf en steek je de Lazarusbron door met links de gebouwen van het nieuwe rusthuis. Maak als toemaatje een korte wandeling door dit domein door de eerste straat links in te lopen en, na wat rondkuieren in het Warmhof, terug te keren langs een wandelpad, dat je weer naar de Lazarusbron brengt en vervolg je weg in de Lazarusbron. Voorbij de gebouwen van het Wit-Gele Kruis, wandel je, ter hoogte van de burelen van het O.C.M.W., rechts op het voetpad langs de gebouwen van het gewezen rusthuis en kies je aan het einde, ter hoogte van het gewezen hospitaal, voor de Mevrouw Courtmanslaan, die je tot aan het K.A. leidt.
Ter hoogte van de turnzaal van het Koninklijk Atheneum stond vroeger een huisje, waar Mevrouw Courtmans nog een tijd lang, samen met haar dochters, verbleven heeft.