Paddepoelepad – 9 km


 

Wandelkaart

Parkeren kan aan de voet van de brug over het Schipdonkkanaal. Aanlooproute. Vanaf parkeerplaats de oever van het kanaal in westelijke richting volgen, het brugje over de Ede oversteken, links afzwenken op de Rokalseide en vlakbij rechts de Paddepoelestraat inwandelen. Het tracé van de route gaat meteen links een veldweg in.

Aan het einde van die veldweg kom je opnieuw aan de Padepoelestraat (zelfde benaming), die je links inloopt.

Wie echter van een inkorting houdt, kan ook rechts voor dezelfde weg kiezen. De inkorting is landelijker, maar niet bewegwijzerd, tenzij door de wit-rode tekens van de GR 130. Na een bocht naar links loopt de bewegwijzering en de GR-route rechtdoor op de Paddepoeleweg. In een volgende bocht naar links, kom je aan de hoofdroute, die rechts een veldweg, de Lange Planke, inloopt.

De weg bereikt direct opnieuw de Rokalseide, die je naar rechts volgt. Je loopt hier naast de oever van de Ede, je verandert van oever en steekt, op geringe afstand van de N49, rechts de brug over (Noortemstraat) en ga even verder rechts de Paddepoeleweg in. In een bocht naar rechts loopt links een veldweg, de Lange Planke. Je ziet hier ook de wit-rode tekens van de GR 130. Je slaat de veldweg in en je loopt uit aan de Vakebuurtstraat, die je rechts instapt. Onderweg is er gelegenheid voor een verfrissing in de vorm van paardemelk, ijs, bier…Na een paar honderd meter neem je rechts de Paddepoelestraat, die aan het Paddepoelebos en tussen een landschap van hoofdzakelijk vruchtbare weiden voorbijloopt.

Paddepoele of Pad van de Poule. Vermoedelijk werd de naam gegeven aan een hoeve, die tussen Zoetendale en de Ede moet zijn opgericht. Resten hiervan zijn nog bewaard gebleven. Het Hof van Paddepoele behoorde toe aan de kerk van Middelburg. De naam is misschien wel afkomstig van de familie de poule, die de abdij van Zoetendale stichtte. Of heeft de naam iets te maken met een drinkpoel voor padden?

Op een splitsing blijf je de Paddepoelestraat links aanhouden en loop je uit aan de Rokalseide én aan de aanlooproute, die je in omgekeerde richting volgt.