Fortenpad – 9 km


 

Wandelkaart

Over Fort en Bunker.
De wandeling vat aan op de wijk Strobrugge nabij de grens met Nederland. Er is parkeergelegenheid op de weg Maldegem- Aardenburg.

In 1604 werd Strobrugge tot fort omgebouwd, maar met de aanleg van het Leopoldkanaal weer afgebroken. In de volksmond heet Strobrugge nog steeds ’t Fort. Vandaar de benaming van de wandeling. Strobrugge is een wijknaam. Geen enkele straat heeft de eer opgestreken naar deze wijk te worden genoemd.

Rechtover de GR-wandelboom loopt een onverharde veldweg naar de Leopoldvaart. Volg die weg. Aan het kanaal ga je links mee en omzeggens direct weer linksaf een andere veldweg in, die van het kanaal afloopt. Je komt aan een kruispunt met enkele huizen, De Biezen genaamd. Voor de huizen ga je rechtsaf alweer op een veldweg, die uitloopt aan een asfaltweg, de Vlotweg, met iets verder ’t Hertegoed (melkproducten). In de omgeving moet de Gravejansdijk gelegen hebben, maar hiervan is niets meer te onderscheiden. Je blijft rechtdoor de Vlotweg volgen tot aan het Boomstraatje, dat je rechts naar het Leopoldkanaal opklimt. Rechts zie je de Lievebrug, die je over moet.

De benaming Lievebrug werd gegeven omwille van het Lievekanaal dat in de omgeving liep.

Je keert nu rechts langs de andere oever terug met het kanaal aan de rechterzijde. Negeer een asfaltweg en verlaat het kanaal door langs de volgende veldweg, uiteraard links, af te dalen: de Westweg. De weg krijgt een asfaltbedekking. Ga de eerste straat rechts in: de Moerhuizestraat.

De Moerhuizestraat heeft haar benaming ontleend uit de tijd dat het gebied daar nog uit moeras bestond. Die moerassen ontstonden in de dertiende eeuw door turfontginningen. Turf zorgde voor brandstof.

Negeer voor een taverne de brede weg die van links komt en ga door tot aan de brug over het Schipdonkkanaal: de Rapenbrug.

De Rapenbrug zou haar benaming ontvangen hebben naar de benaming van een hoeve, die daar ooit in de omgeving zou gestaan hebben: de Ravenburgh.

Je mag de brug niet overgaan, maar je moet de oever van het kanaal naar rechts volgen met het kanaal aan de linkerzijde. Om de vertrekplaats te bereiken, maak je best gebruik van de parallelle wegen, die rechts naast de hoofdweg Maldegem – Aardenburg lopen.