Maldegem – Vossenhol Mijnheerken van Maldegempad (9 km)

Met “Mijnheerken van Maldeghem” wordt bedoeld Philip I, Heer van Maldegem (13de eeuw), bekend om de legende van Mijnheerken van Maldegem en de 36 Ketellappers.

Het Kasteel van Reesinghe in neogotische architectuur gebouwd in 1854

In het kort even de legende. Tijdens de gevangenschap van Philip I, werd Vlaanderen overspoeld met roversbenden, die zich uitgaven als ketellappers. Na zijn terugkeer en nadat hij op een jachtpartij door rovers werd overvallen, werd hij slechts vrijgelaten op voorwaarde, dat hij niets over het voorval zou voortvertellen. Thuisgekomen schreef de Heer met zijn teen in het zand op welke plaats zich de rovers schuilhielden. Hij had dus niets gezegd! De rovers werden dus gevangen genomen en opgesloten in de onderaardse kerker (de donkere put) van het Kasteel Reesinghe en aldus levend begraven. Om die reden werd (volgens de legende) een kapel gebouwd voor het kasteel. In Reesinghe huisden de eerste Heren van Maldegem. De plaats wordt als bakermat van de gemeente Maldegem aangezien.
Zie ook volksverhalen.be

De start van deze wandeling is aan het neogotisch kapelletje

Kapel van Kasteel van Reesinghe

van het Kasteel van Reesinghe langsheen de Brugse Steenweg. Met de rug naar het kasteel gekeerd, volg je links, langsheen de Brugse Steenweg het pad op de rand van het Warandebos. Aan het einde, net voor een eerste huis, zwenk je rechtsaf het bos in langs de oostelijke rand van het bos. Even verder vind je links een doorgang, die je op een straat brengt, uitlopend op de Rotsaert de Hertainglaan die je dan rechts volgt tot aan een rotonde. Voor je rijst de viaductberm op. Je bent nu in de Boslaan, die je links inloopt richting Bogaardestraat.

Hier is parkeergelegenheid en kun je de wandeling ook aanvangen.

Ga het viaduct onderdoor en vervolg je weg langs de Bogaardestraat. Negeer rechts eerst de Kleine Bogaardestraat, dan tweemaal links de Nieuwe Bogaardestraat en tot slot ook links de Speyestraat. Even verder aan een witte wegwijzer “Bedding” loop je linksaf een geasfalteerde weg in langs enkele bedrijven. Aan het einde ga je rechtsaf. Het asfalt gaat over in een pad. (Die vroeger Gemene Veldekensdreef bleek te noemen), én die je tot het einde afloopt waar je weer asfalt tegenkomt en aan een kruispuntje komt. Ga nu even rechts en wandel tot aan de Oude Burkelwegel op links, die in het begin een kort stukje kasseiweg is.

Brugje over de Meerschootbeek

Het huis die je even verder tegenkomt kan je aan de rechterzijde voorbijlopen langsheen een pad die al snel de Meerschootbeek oversteekt. Het pad wordt op het eind weer kassei en komt uit aan de Oude Burkelslag.

De Burkelslag werd vroeger de Oude Burkelsche Kerckweg genoemd en stond in verbinding met Groot Burkel, dat meer oostwaarts over de bossen is gelegen.

Het pad doorheen het meersenlandschap

Je volgt deze landelijke weg naar links en kies verder links een smal pad dat, tussen afsluitingen, door een laaggelegen meersenlandschap loopt. Aan het einde neem je rechts de aardeweg, met op je linkerzijde een huis die je voorbijloopt en nog verder kom je dan op een T. Sla hier links en ga weer langs een woning. Je gaat nu om die woning heen en belandt, een beek kruisend, op een wat bredere veldweg. Je passeert enkele oranje paaltjes die aangeven dat onder je voeten een gasleiding ligt. We komen verder weer op asfalt. (Dit is de Goebilckstraat) Wandel gewoon verder tot aan een elektriciteitscabine. Hier ga je rechts de Van Strijdoncklaan op, die je al spoedig weer rechts verlaat terug de Oude Burkelslag in.

In de Oude Burkelslag heb je een mooi uitzicht op de weidevelden, laag uitgestrekt in de Vossenholse Meersen (Biestmeersen) langs het dalletje van de Wittemoerwatergang met de enkele boerderijen en woonhuizen, die er ingeplant zijn. Vroeger overstroomden deze weiden en tijdens de wintermaanden was er een gewriemel van schaatsers, die profiteerden van de bevroren ijsvlaktes.

Je loopt de Wittemoerwatergang over, je negeert alle zijwegen en je draait op het einde met de Oude Burkelslag in de bocht mee naar links, zodat je aan de Schautenstraat uitkomt.

Het kapelletje van Vossenhol

Als je wil kan je hier een kaars laten branden in het kapelletje van het Vossenhol. Loop nu naar rechts langsheen wijkschool de Ark in de Schautenstraat, maar neem alras het zebrapad naar links, de Gotjensstraat in. Wandel een stuk verder tot aan een T en sla rechts de Pollepelstraat in, die je weer een stuk verder verlaat door, in een bocht naar rechts, links de Hertecamboschwegel, in te lopen. Die is in het begin geasfalteerd maar gaat over in een smal pad.  Wandel tussen weiden deze oude kerkweg af, dwars de Kleine Bogaardestraat en wandel verder langs de Kasteeldreef tot aan de voorrangsweg Brugge – Gent. Wees hier op je hoede bij het oversteken van deze hoofdweg: op de twee rijbanen kan wel wat verkeer zijn.

Hertecamboschwegel

(Je kan ook rechts het fiets -en wandelpad naast de berm van het viaduct tot aan de Bogaardestraat volgen en in omgekeerde richting naar de vertrekplaats van de wandeling lopen.)

Wandel het Warandebos in richting Kasteel Reesinghe, het einde van de wandeling.

Het verhaal is ook gezongen door Kadril: https://youtu.be/BKntPF1tNRU