Mijnheerken van Maldegempad – 9 km

Wandelkaart
Mijnheerken van Maldeghem wordt bedoeld Philip I, Heer van Maldegem (13de eeuw), bekend om delegende van Mijnheerken van Maldegem en de 36 Ketellappers.

Tijdens de gevangenschap van Philip I, werd Vlaanderen overspoeld met roversbenden, die zich uitgaven als ketellappers. Na zijn terugkeer en nadat hij op een jachtpartij door rovers werd overvallen, werd hij slechts vrijgelaten op voorwaarde, dat hij niets over het voorval zou voortvertellen. Thuisgekomen schreef de Heer in het zand op welke plaats zich de rovers schuil hielden. De rovers werden gevangen genomen en opgesloten in de onderaardse kerker (de donkere put) van het Kasteel Reesinghe en aldus levend begraven.

In Reesinghe huisden de eerste Heren van Maldegem. De plaats wordt als bakermat van de gemeente Maldegem aangezien.

Van Kasteel tot Kerker. (Aanlooproute)

Het vertrek wordt gegeven in de Kasteeldreef tegenover het kasteel Reesinghe aan de Brugse Steenweg. Met de rug naar het kasteel gekeerd, volg je links, langs de Brugse Steenweg de rand van het Warandebos.

Aan het einde zwenk je rechtsaf langs de oostelijke rand van het bos. Links zoek je een doorgang, die je op een straat brengt, uitlopend aan de Rotsaert de Hertainglaan. Rechts kom je aan een rotonde, die je oversteekt. Voor je rijst de viaductberm op. Je bent nu in de Boslaan, die je links inloopt.

Ook hier is parkeergelegenheid en kun je de wandeling aanvangen.

Je gaat het viaduct onderdoor en volgt de Bogaardestraat over ongeveer een achthonderdtal meter, terwijl je zowel rechts als links enkele zijstraten negeert. Voorbij “Bedding” loop je linksaf een fiets en wandelpad in. Aan het einde ga je rechtsaf een grasweg op, die Gemene Veldekensdreef blijkt te noemen, én die je tot het einde afloopt. Ga rechts en wandel een klein straatje in: de Oude Burkelwegel. Je wandelt voorbij een huis en steekt de Meerschootbeek over. Het pad wordt kassei en komt uit aan de Oude Burkelslag.

De Burkelslag werd vroeger de Oude Burkelsche Kerckweg genoemd en stond in verbinding met Groot Burkel, dat meer Oostwaarts over de bossen is gelegen.

Je volgt deze landelijke weg naar links en kiest links een smal pad, dat, tussen een afsluiting, door een laaggelegen meersenlandschap loopt. Aan het einde neem je de aardeweg, die rechts van een huis loopt en verder, op een T, links van een tweede woning. Je gaat om die woning heen en belandt op een wat bredere veldweg, die aan gebouwen geasfalteerd is. Aan een elektriciteitscabine verlaat je de GR 130 en ga je rechts de Van Strijdoncklaan op, die je spoedig rechts verlaat in de Oude Burkelslag. Rechtdoor kom je aan de Klein Burkelhoeve (Plattelandstoerisme).

In de Burkelslag heb je een mooi uitzicht op de weidevelden, laag uitgestrekt in de Vossenholse Meersen (Biestmeersen) langs het dalletje van de Wittemoerwatergang met de enkele boerderijen en woonhuizen, die er ingeplant zijn. Vroeger overstroomden deze weiden en tijdens de wintermaanden was er een gewriemel van schaatsers, die profiteerden van de bevroren ijsvlaktes.

Je loopt de Wittemoerwatergang over, je negeert alle zijwegen en je draait met de Oude Burkelslag in de bocht mee naar links, zodat je aan de Schautenstraat uitkomt. Ga rechts de Schautenstraat in, maar neem alras het straatje links, de Gotjensstraat. Vervolgens sla je rechts de Pollepelstraat in, die je weer verlaat door, in een bocht naar rechts, links de Hertecamboschwegel, die aanvankelijk geasfalteerd is, in te lopen.

Je ontmoet hier ook de wit- rode tekens van de GR 130. Wandel tussen weiden de kerkweg af, dwars de Kleine Bogaarde en wandel verder langs de Kasteeldreef tot aan de voorrangsweg Brugge – Gent. Wees hier op je hoede bij het oversteken van deze hoofdweg: de twee rijbanen vergemakkelijken echter uitstekend de oversteek. (Je kan ook rechts het fiets-en wandelpad naast de berm van het viaduct tot aan de Bogaardestraat volgen en in omgekeerde richting naar de vertrekplaats van de wandeling lopen.)

Wandel het Warandebos in richting Kasteel Reesinge, het einde van de wandeling.