Maldegem-Donk – De lange wegelinck (8km)

St.-Jozef kerk Maldegem-Donk 

 

 

 


Start aan de kerk in Donk.
Let op de mooie pastorie juist voorbij de kerk.

Met de rug naar de kerk gaan we rechts en op de T-splitsing, links de Donkstraat in de richting van Maldegem.

De Donkstraat wordt Heirweg. Deze Heirweg is een oude verbinding tussen Brugge, Male, Donk, Bogaarde, Raverschoot en Eeklo (Oostveldstraat) naar Antwerpen. De weg volgde de nu verdwenen duinengordel.

Je laat Donk achter je en je gaat de eerste landweg links in.
Je komt aan het Hof van Schipstale.
De weg loopt uit op de Passiedreef. Ga hier linksaf en sla onmiddellijk rechts de Oostdreef in. Neem verder de eerste betonweg naar rechts, eveneens Oostdreef.  Je loopt rechtdoor en ga aan het volgend kruispunt rechts. 

Die loopt uit op de Passiedreef die je rechts inslaat. Voor een huis kies je links voor een landweg die je opnieuw op de Heirweg brengt. Hier links en vervolgens rechts een onverharde brede dreef in. Na 800 m, bij een kruispunt van dreven, kies je voor een grasweg rechts.

Aan het voetbalveld linksaf Paardenkerkhofdreef in. Volg tot op de Pastoor De Swaeflaan. Ga daar links en op het einde rechts. Bewonder rechts het mooie gebouw van ontwerpbureau Quatre Mains, het vroegere hotel La Sapinière. De buitenkant werd behouden. 30 m verder, voor het huis dicht bij de straat, neem je rechts de wegel. Even verder zie je links de oude hoeve met nog deels omwalling (Groot St. Jansgoed of Hof van Donk). Naar rechts volgen tot op de Pastoor De Swaeflaan, op het kruispunt naar links, op het einde T splitsing naar links en direct naar rechts, zo terug aan start kerk van Donk.   

 Het mooie gebouw van ontwerpbureau Quatre Mains, het vroegere hotel La Sapinière.