A6 Watervliet – 24,2 km

De kringwandelingen zijn gemaakt op basis van Uilenspiegelpad.

Wandelkaart

Watervliet heeft een fraai gemeentehuis, een bijzondere kerk met schitterende kunstschatten en met een alom geprezen akoestiek, alsmede een aantrekkelijk kerkplein met kiosk. Het dorp kreeg een nominatie bij de drie mooiste dorpen van Oost Vlaanderen. Helaas zijn op Het Stee de mooie kastanjebomen ingevolge ziekte en ouderdom moeten vervangen worden.

De Braakman. Deze geul is in de 14de eeuw ontstaan onder het geweld van de stormvloeden, toen de zeewering tussen Biervliet en Terneuzen begaf en de Zuidzee zich vormde. Nog in dezelfde eeuw zorgde de Elisabethvloed voor verdere uitbreiding, die zich uitstrekte van Oostburg tot Boekhoute. Door stelselmatige inpoldering werden grote stukken vande Zuidzee drooggelegd. Bedijkingen door o.a. de Gravejansdijk dateren uit die periode. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werden om strategische redenen dijken doorgestoken en gaven het ontstaan aan kreken en geulen, zoals: Boerenkreek, Blokkreek en Hollandersgat. In 1944 zetten aftrekkende Duitse troepen in het noorden van het Meetjesland de polders om strategische redenen alweer blank. De Braakman liep nog tot in de vijftiger jaren tot het noorden van Boekhoute en deed dienst als vissershaven. Ook het stuk in Nederland werd ingepolderd.