Parkeerverbod beschermt beuken in dreef naar de Drongengoedhoeve

De beuken in de dreef naar de Drongengoedhoeve hebben erg te lijden onder bodemverdichting door het verkeer. Binnenkort wordt het wegdek van deze dreef hersteld, waarna een totaal parkeerverbod zal gelden in de dreef. Dit om de waardevolle bomen te beschermen, maar evengoed voor de veiligheid van de bezoeker. 

Bodemverdichting veroorzaakt hoge schade 
De bomen vertonen al geruime tijd een mindere conditie, wat je onder andere kan merken aan de aanwezigheid van dode takken in de kruin. Beuken vormen ondiepe wortels en zijn gevoelig zijn voor bodemverdichting. Dit is een ernstig probleem voor bomen dat helaas weinig zichtbaar is. Verdichting en druk brengen langdurige tot soms onherstelbare schade toe aan de structuur van de bodem. Het bodemleven verdwijnt, zorgt voor een verstoorde water- en luchthuishouding en bemoeilijkt de doorworteling van de bodem. Doordat het water nauwelijks kan doorsijpelen in de bodem, ontstaat een zure bodem en extreem slechte groeiomstandigheden. De verankering van de boom in de bodem wordt zwaar op de proef gesteld. 

Gevaar voor infecties en takbreuk 
Door continue druk en verkeer breken vaak ongezien wortels af en kunnen infecties optreden. Reuzenzwam is een paddenstoel die vaak zijn intrede doet .De zwam doodt de bomen van binnenuit en verspreidt zich snel over het hele worstelstel. Onaangekondigde takbreuken zijn een reëel en groot risico. 

Omdat de dreef met opgaande beuken van cultuurhistorische en ecologische waarde is, maar ook beeldbepalend is voor de beschermde site van de Drongengoedhoeve, willen we de bomen en vooral de wortelzone beschermen tegen schade en bodemverdichting door auto’s. De dreef onderging eind 2019 reeds een veiligheidssnoei waarbij alle dode takken uit de kruin gehaald werden. 

Parkeerverbod 
Het parkeren in de deze dreef was nooit toegelaten, maar werd gedoogd. Door het veelvuldig parkeren en manoeuvreren dicht bij de voet van de bomen verzwakken de beuken. Door deze negatieve effecten zien we ons genoodzaakt om in te grijpen, voor het voortbestaan van de dreef, maar vooral ook voor uw veiligheid. Binnenkort wordt het wegdek van de dreef hersteld en daarna zal een totaal parkeerverbod gelden in de dreef. Aan de Drongengoedhoeve blijft een beperkt aantal parkeerplaatsen voor minder mobiele bezoekers. 

Parking Krakeel, jouw vertrekpunt
Voor wandelaars en joggers raden we het gebruik van parking Krakeel aan, die op ongeveer 900 meter van de hoeve gelegen is. Bordjes wijzen je de weg tussen deze parking en de hoeve. Voor bezoekers die aan de rand parkeren en met de fiets op verkenning willen, raden we parking POL aan langs de Urselseweg. 

Wij danken u voor uw begrip.
Namens het beheerteam Drongengoed 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *