Europese ziekteverzekeringskaart

Momenteel is dit nog niet echt aan de orde, maar zodra we weer verantwoord naar het buitenland kunnen hebben we de Europese ziekteverzekeringskaart wel nodig.Vraag ze nu al aan. Niet vergeten, want dit moet jaarlijks opnieuw!

Als u tijdens een verblijf in de Europese Unie (of in Zwitserland, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein) medische hulp moet krijgen, dan kunnen uw medische kosten worden vergoed op vertoon van uw Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK).
Hoe werkt het?
De EZVK bewijst dat u in orde bent met de Belgische ziekteverzekering. Daardoor krijgt u in andere EU-lidstaten (plus IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland) toegang tot onvoorziene medische zorg onder dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde kosten als de mensen van het betrokken land. Op eenvoudig vertoon van uw EZVK krijgt u met andere woorden uw medische kosten volledig of gedeeltelijk terugbetaald.
Opgelet: in sommige landen wordt standaard een hoger privétarief aangerekend als u de kaart niet voorlegt, dat tarief wordt niet terugbetaald in België.
Toepassingen
Individueel (elk lid van het gezin moet dus een eigen kaart hebben).
Alleen geldig bij een tijdelijk verblijf.
Beperkt tot onvoorziene medische zorg.
De EZVK dekt dus geen geplande medische zorg in het buitenland.
Voor specifiekere gezondheidssituaties zoals een ziekenhuisopname of een repatriëring kan een aanvullende verzekering de meeste kosten dekken.
Hoe verkrijgt u een EZVK?
Als u uw bijdrage voor de verplichte ziekteverzekering heeft betaald, kunt u de EZVK gratis afhalen bij uw ziekenfonds. Bij sommige ziekenfondsen kunt u de kaart zelfs online bestellen.
Vraag de kaart tijdig aan, zodat u ze voor uw vertrek in uw bezit heeft.
De EZVK is een jaar geldig. Als u de kaart verliest, dan kan uw ziekenfonds u een voorlopig vervangingsgetuigschrift afleveren. In dringende situaties kan uw ziekenfonds de kaart per fax of e-mail versturen naar het land waar u verblijft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *